fbpx

ข้อตกลงและเงื่อนไขสำคัญ “ต้องอ่าน และปฏิบัติตาม”

  • Thai Vector Studio ไม่ใช่ตัวกลางขายใดๆ ผลงานทุกงาน ไฟล์ทุกไฟล์ที่จำหน่าย เป็นผลงานที่จัดทำภายใต้ชื่อ Thai Vector Studio ทั้งสิ้น
  • ผลงานทุกงาน ไฟล์ทุกไฟล์ที่จำหน่าย ลิขสิทธิ์จะยังเป็นของ Thai Vector Studio แต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่มีการประกาศจำหน่ายสิทธิ์นั้นๆ
  • ผลงานทุกงาน ไฟล์ทุกไฟล์ที่จำหน่าย อนุญาตให้นำไปใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์ และ/หรือธุรกิจต่างๆได้ทุกประเภท “ยกเว้น”การจัดจำหน่ายไฟล์ซ้ำ แจกจ่าย หรืออ้างสิทธิ์การเป็นเจ้าของไฟล์นั้นๆ เช่น การนำไปทำโลโก้ ที่สื่อถึงการเป็นตัวแทนของแบรนด์หรือสินค้านั้นๆ รวมทั้งการนำไปจดทะเบียนตราผลิตภัณฑ์ต่างๆโดยตรง จะไม่สามารถทำได้
  • หากพบการละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานของทาง Thai Vector Studio จะดำเนินคดีจนถึงที่สุด
  • เมื่อลูกค้าทำการสั่งซื้อ ถือว่ายอมรับลักษณะ ชนิด ประเภท ราคาของไฟล์นั้นๆ และไม่สามารถเรียกขอคืนเงินได้

 

ลิขสิทธิ์ไฟล์ ลิขสิทธิ์ไฟล์เป็นของ Thai vector studio ผู้ซื้อหรือสมาชิก สามารถนำไปใช้ด้วยสิทธิ์แบบแบ่งใช้งาน ซึ่งไม่สามารถอ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในไฟล์นั้นๆได้
ระบบสมาชิก สมาชิกทุกระดับของทางเว็บ ต้องอยู่ภายใต้กฏเกณฑ์ของเว็บไซต์ หากมีการละเมิดกฏการใช้งาน หรือพยายามทำผิดกฏ มีสิทธิ์ถูกเพิกถอนสถานภาพสมาชิกได้ รวมทั้งถูกดำเนินคดีทางกฏหมายหากการละเมิดนั้นก่อให้เกิดความเสียหายต่อเว็บไซต์
การชำระเงิน ทางเว็บมีระบบความปลอดภัยมาตรฐาน SSL หรือ Secure Sockets Layer คือ มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่รับส่งผ่านอินเตอร์เน็ต ตัวอย่างที่มีให้เห็นกันก็คือเว็บไซต์ธนาคารต่างๆ สังเกตได้จากตรง URL ของเว็บไซต์ธนาคารเหล่านั้นจะเป็น HTTPS ทั้งสิ้น ทำให้มีความปลอดภัยในการชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ทางหน้าเว็บในระดับเดียวกัน