fbpx

สำหรับงานดราฟรูป Aleksandr Kerzhakov ชิ้นนี้ เป็นการดราฟด้วยเมาส์ปากกา ผ่านโปรแกรม Adobe illustrator โดยใช้เครื่องมือ Pen Tool, Paint Brush ที่ผมสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะ และ Blob Brush เป็นหลัก

ซึ่งผมหวังว่าคลิปนี้จะพอเป็นแนวทางให้กับผู้ที่สนใจงานลักษณะนี้ ได้นำไปต่อยอดไม่มากก็น้อยครับ.