fbpx

สำหรับงานดราฟรูป Aleksandr Kerzhakov ชิ้นนี้ เป็นการดราฟด้วยเมาส์ปากกา ผ่านโปรแกรม Adobe illustrator โดยใช้เครื่องมือ Pen Tool, Paint Brush ที่ผมสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะ และ Blob Brush เป็นหลัก

ซึ่งผมหวังว่าคลิปนี้จะพอเป็นแนวทางให้กับผู้ที่สนใจงานลักษณะนี้ ได้นำไปต่อยอดไม่มากก็น้อยครับ.

สำหรับการดราฟ หรือ Trace งาน จะมีวิธีทำได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับความถนัด และลักษณะของการนำไปใช้

แต่การดราฟรูปภาพบุคคลจากภาพถ่าย ซึ่งมีมุมมองมิติเดียว ทำให้เราไม่เห็นความตื้นลึกหนาบาง เหมือนการวาดภาพเหมือนจากแบบที่มีคนนั่งให้วาดจริงๆ

ซึ่งหากผู้ทำการดราฟ ขาดพื้นฐานการวาดภาพ หรือไม่เคยเรียนวาดศิลปะมาก่อน ก็อาจจะเป็นงานยากสักหน่อย ที่จะสร้างงานให้ออกมาแล้วดูสมบูรณ์สมจริง ไม่ดูบิดๆเบี้ยวๆหลอกตา

เพราะโดยปกติ การดราฟแบบจากภาพถ่ายด้วยโปรแกรม Adobe illustrator แรกเริ่มผู้ทำการดราฟ ต้องมองภาพให้ออกมาเป็นเส้นให้ได้เสียก่อน ซึ่งเส้นที่ว่านี้ ก็จะถูกนำมาประกอบเป็นรูป

และเส้นที่สร้างขึ้นมาเป็นรูป ก็ต้องสร้างให้ดูมีมิติ ซึ่งมาจากพื้นฐานการวาดรูป จะต้องผ่านการวาดโดยสร้างจากรูปทรงเรขาคณิต ที่มีความตื้น ลึก หนา บาง และมีแสงเงา

สำหรับผลงานชิ้นนี้ เป็นการดราฟที่ผู้ดราฟมีพื้นฐานศิลปะดังกล่าวอยู่แล้ว ทำให้สามารถขึ้นชิ้นงานได้รวดเร็ว และได้ผลงานที่เสร็จออกมามีความสมบูรณ์ในแบบที่ควรจะเป็น (คือไม่บิดเบี้ยว ผิดธรรมชาติ)

ก็หวังว่าคลิปนี้จะพอเป็นแนวทางให้กับผู้ที่สนใจงานลักษณะนี้ ได้นำไปต่อยอดไม่มากก็น้อยครับ.